как отличить настоящих переписчиков

Руководитель Росстата рассказал, как отличить настоящих переписчиков:https://www.strana2020.ru/novosti/rukovoditel-rosstata-rasskazal-kak-otlichit-nastoyashchikh-perepischikov/

Росстат обеспечит безопасность переписчиков:https://www.strana2020.ru/novosti/rosstat-obespechit-bezopasnost-perepischikov/

 

Принять участие в переписи населения можно будет в МФЦ: https://www.strana2020.ru/novosti/prinyat-uchastie-v-perepisi-naseleniya-mozhno-budet-v-mfts/